Hoppa till innehållet
2 maj, 2018

Nu startar ombyggnaden av Röhsska museet

I veckan påbörjas arbetet med att tillgänglighetsanpassa Röhsska museet. Bland annat byggs en ny entré med hiss och en modernisering av foajén genomförs.

Framsidan av Röhsska museet med folk i rörelse

Sedan februari förra året har Röhsska museet haft tillfälligt stängt. Det är för att ge möjlighet till en omfattande verksamhetsutveckling och skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö inför framtiden. Under tiden genomför Higab ett projekt för att öka tillgängligheten i byggnaden.

Syftet är att skapa en ny tillgänglig entré med hiss från Vasagatan och öka tillgängligheten till arkitekturhallen och auditoriet. Dessutom moderniseras foajén, trapphuset rustas upp och ett kapprum med flera nya toaletter tillkommer i källaren.

Med tanke på husets kulturhistoriska värden har antikvarisk expertis anlitats. Flera olika förslag har studerats där de beslutade förslagen bedöms vara de mest varsamma.

För den som vill följa det fortlöpande arbetet kan man prenumerera på museets nyhetsbrev via deras hemsida.

Röhsska museet siktar på att öppna någon gång under hösten 2018.

Fler nyheter!