Hoppa till innehållet
30 januari, 2018

Nu startar fasadarbeten på Högvakten

Sedan våren 2016 har arbetet med att grundförstärka och bygga om Kvarteret Högvakten pågått. Nu påbörjas också renovering av alla fasader och fönster. I slutet av året beräknas hela projektet vara klart.

Inklädd byggnadsställning och byggplank framför Börsen på Östra Hamngatan

Redan i mitten av 1700-talet byggdes Stadshuset och Wenngrenska huset på Gustaf Adolfs Torg. Tillsammans med Börsen, som stod färdig 1849 och Strömska Huset från 1906, bildar de i dag Kvarteret Högvakten vars namn kommer sig av att Stadshuset och dess föregångare tidigare inhyste Högvakten, stadens militära vaktstyrka.

För att kunna bevara dessa byggnader för framtiden har kommunstyrelsen gett Higab i uppdrag att grundförstärka och rusta upp byggnaderna. Arbetet har pågått sedan våren 2016 och samtidigt görs en ombyggnad för att utveckla husen och öka tillgängligheten.

Under 2018 renoveras också alla fasader och fönster på Kvarteret Högvakten. På Börsen innebär det att man blästrar ner delar av putsen, gör lagningar, putsar och målar.

Under tiden kan du som besökare på Gustaf Adolfs Torg läsa mer om Börsen och ta del av bilder på det röda byggplanket som har satts upp längs med Östra Hamngatan. Sedan tidigare finns också ett plank mot torget där du kan läsa om områdets historia som sträcker sig tillbaka till 1621 när staden Göteborg grundades.

Information om projekt Högvakten!

Fler nyheter!