Hoppa till innehållet
2 februari, 2017

Nu har vi tagit första spadtaget i Alelyckan

I dag togs det första spadtaget för Kretslopp och vattens samlokalisering i Alelyckan. Ceremonin bjöd på trumpetfanfar, inspirerande tal och framtidsvisioner.

Två tjejer i reflexväst blåser i trumpet samtidigt som en man i reflexväst tar det första spadtaget till Kretslopp och vattens nya byggnad.

Ett 50-tal gäster kom under torsdagen till vattenverket i Alelyckan för en första spadtaget-ceremoni. Där bevittnades byggstarten för Kretslopp och vattens nya kontor, verkstäder och lager, vilket beräknas stå klart våren 2019. Projektet innebär att lokalerna hamnar i samma område som redan befintliga Alelyckans vattenverk, Kretsloppsparken och Mätarverkstaden. För Kretslopp och vatten, som idag finns utspridda på sju olika adresser, blir samlokaliseringen därmed ett stort lyft.

Innan det var dags för första spadtaget fick besökarna lyssna på korta tal av representanter från Higab, Kretslopp och vatten, Tuve Bygg och Göteborgs Stad. Johan Carlsson, affärsområdeschef på Higab, tog till orda och förklarade att han var imponerad av det enträgna arbete som samtliga inblandade har lagt ner under flera år.

Henrik Kant, förvaltningsdirektör på Kretslopp och vatten, instämde och berättade vidare att den här samlokaliseringen har varit en vision för dem sedan 1980-talet och att han hoppas att anläggningen kommer bli en stark magnet inom kretslopp- och avloppsbranschen.

Jöran Fagerlund, ordförande i Kretslopp- och vattennämnden och förste vice ordförande i Higabs styrelse, satte projektet i ett betydligt större perspektiv. Han förklarade att Kretslopp och vatten representerar människan, miljön och framtiden. Därmed menade han att anläggningen kommer bli ett viktigt center för både mänskliga rättigheter och planetskötare. Till tonerna från en trumpetfanfar tog han sedan det första spadtaget och önskade, tillsammans med samtliga representanter, att återses på samma plats om två år för att inviga anläggningen.