Hoppa till innehållet
31 maj, 2017

Norra Hamngatan 8-10 har rustats upp

I början av maj påbörjades arbetet med att rusta upp fasad och fönster på Norra Hamngatan 8-10. Nu är arbetet klart.

Utanför den vita stenbyggnaden på Norra Hamngatan 10.

Byggnaden på Norra Hamngatan 8-10, som även går under namnet Radheska huset, är en av få som klarade sig undan de stora stadsbränderna i mitten av 1700-talet. Namnet härstammar från källarmästare Bryngel Radhe som 1669 byggde ett stenhus i två våningar med tillhörande stall på platsen och öppnade krogen Kronan. Det har byggts om och till vid flera tillfällen sedan dess. 1816 fick byggnaden sitt nuvarande utseende med nyklassicistisk stil.

Nu har Norra Hamngatan 8-10 rustats upp inför framtiden. Fönstren har målats om och det har genomförts snickeriarbeten på fönstrens karmar och bågar. Dessutom har fasaden med sina detaljrika ornament rustats upp.

Fler nyheter!