Hoppa till innehållet
25 oktober, 2016

Muralmålningar restaurerade

Gårdsfasaden på Wilsonska flygeln, som är en del av Göteborgs stadsmuseum, har genomgått en komplett restaurering samtidigt som fasadens muralmålningar från slutet av 1800-talet har återställts av konservator.

Wilsonska flygeln byggdes 1891 som komplement till museet som är inrymt i Ostindiska Huset, Ostindiska kompaniets gamla byggnad från 1700-talet. Arkitekter var Hans Hedlund och Yngve Rasmusen, båda kända göteborgsarkitekter.

Byggnaden är döpt efter donatorn, affärsmannen John West Wilson. Den har fasader av tegel, med inslag av putsade fält och kalksten. Gårdsfasaden har dessutom stora muralmålningar utförda på putsytor som ska illustrera museets olika verksamhetsområden, till exempel etnologi, konstslöjd, zoologi och botanik. Målningarna är sannolikt utförda av Thorvald Rasmusen, bror till arkitekten Yngve Rasmusen.

2001 utfördes konservering av målningarna, inklusive rekonstruktion av de ytor som saknades helt. Tio år efter återställandet upptäcktes dock problem med sprickor och en kartläggning visade att enda möjligheten att bevara motiven långsiktigt var att åter göra om muralmålningarna från grunden. Under 2016 har ett omfattande målerikonserveringsarbete utförts av K-konservator, där målningarna dokumenterats och rekonstruerats. Samtidigt har hela gårdsfasaden rustats upp. Fasadpartier har murats om och arbetet har även omfattat komplett omfogning, stenkonservering och fönsterrenovering.
Arbetena avslutas i början av november. Ostindiska Huset och Wilsonska flygeln ägs och förvaltas av Higab sedan 1990.

Muralmålning återställs. Foto: K-Konservator

Muralmålningarna återställs. 

"Muralmålningarna

Foton: K-Konservator

Textkälla: Martin Lindholm, Lindholm Restaurering AB

Fler nyheter från Higab