Hoppa till innehållet
19 maj, 2016

Medborgardialog om Sjöfartsmuseet

På onsdagskvällen bjöd Sjöfartsmuseet Akvariet in till medborgardialog om de om- och tillbyggnadsplaner som finns för museet. Det blev en kväll där många tankar och idéer kring området framfördes.

Higab genomför just nu en förstudie om hur Sjöfartsmuseet Akvariet ska utvecklas framöver. På onsdagskvällen hade museet bjudit in allmänhet och intressenter i området till information och medborgardialog i Sjömanskyrkan. Där fick man tillfälle att träffa representanter från kulturnämnden, Higab, GAJD Arkitekter och Sjöfartsmuseet själva.

Ett trettiotal personer deltog. Mariya Voyvodova (S), ordförande i kulturnämnden, inledde innan museichefen Björn Varenius gav en kort bakgrund om behovet av om- och tillbyggnad. Jerker Westerberg, Higabs projektledare, berättade sedan om förstudiearbetet och de tankar och utmaningar som finns kring utvecklingen av museet. Delar av arkitektförslaget från GAJD Arkitekter gicks också igenom innan det blev tid för frågor och allmänna diskussioner där deltagarna bollade idéer och förslag för området.

Förstudien beräknas bli klar under hösten.

160519_medborgardialog

Diskussionen i full gång under medborgardialogen

Fler nyheter från Higab