Hoppa till innehållet
24 oktober, 2016

Mariagården blir mötesplats

1700-talshuset vid Stampen kommer från och med nästa år bli en mötesplats för både unga och äldre. I huset, som byggdes som fattighus, kommer deltagarna själva få vara med och utforma sin verksamhet.

Stadsdelen centrum har länge sökt efter lämplig lokal för att skapa en mötesplats som kan användas av både ungdomar och seniorer. Nu är det bestämt att det blir Mariagården och arbetet med att bestämma hur verksamheten ska se ut och vilka aktiviteter som ska erbjudas har börjat. Tanken är att det ska växa fram i dialog med de olika målgrupperna.

De unga har tidigare fått tillfälle att tycka till vid olika workshops och för de äldre planeras nu fokusgrupper där de kan lämna förslag och diskutera sina önskemål för verksamheten.

Göteborgs Stad köpte marken 1726 och inrättade ett fattighus. I närheten låg flera andra sociala inrättningar – stadens barnhus, Willinska fattigfriskolan och Tukt- och spinnhuset, numera Gullbergsbrohemmet. Huset byggdes om och till år 1767 efter ritningar av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg. Det är ett av få bevarade exempel på den typ av stora hus som var vanliga innanför vallgraven på 1700-talet. Typiskt för tiden är den karolinska exteriörens ornament, smårutiga fönster och branta tegeltak.

För äldre göteborgare är Mariagården mest känd som ”Dispensären”. I början av 1900-talet användes huset som vilohem för lungsjuka. 1928 flyttade Göteborgs Dispensär in och verksamheten fanns kvar i huset till 1976. Senare ändrades husnamnet till Mariagården.
Mariagården byggnadsminnesförklarades 1968 och ingår i Higabs bestånd sedan 1991.

Mariagården vid Stampen

Mariagården vid Stampen

Fler nyheter från Higab