Hoppa till innehållet
29 november, 2016

Kvibergsnäs ladugårdslänga rustas upp

Östra ladugårdslängan vid Kvibergsnäs Landeri ska rustas upp. Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde då det är den enda större ekonomibyggnaden kopplad till ett göteborgslanderi som finns bevarad.

Längan består av en del från slutet av 1700-talet och en del med öppen loge från mitten av 1800-talet. Upprustningen innebär att fasader, tak, portar och stommar kommer att ses över och det blir även fråga om viss återställning efter tidigare åtgärder på byggnaden. I arbetet ingår omfattande timmerarbeten, bland annat ska ett antal så kallade ”rotknän” av gran i konstruktionen bytas ut. Delar av byggnaden kommer att plockas ner för att sedan åter byggas upp efter restaureringen.

161129_kvibergsnas_langan

Del av längan som ska rustas upp. Foto: Antiquum

Kvibergsnäs bebyggdes i slutet av 1600-talet. På 1700-talet bytte landeriet ägare flera gånger, en av dem var muraråldermannen J S Rancke. Här fanns bostadshus, ladugård och uthus. Sitt nuvarande utseende med huvudbyggnad, två bostadsflyglar och ekonomibyggnader fick gården under konsul J Malm med familj som ägde den 1799-1847.

Göteborgs Stad inlöste besittningsrätten 1899 och marken och ladugården överläts till arrendatorer medan bostadshusen hyrdes ut. Byggnaderna har hotats av rivning under årens lopp men blivit kvar. Kvibergsnäs är därmed det enda landeriet i Göteborg där både bostadshus och större ekonomibyggnader finns kvar. Idag används husen som bostad och förskola. Projektet är i uppstartsfasen och arbetet beräknas vara klart i september 2017.

Kvibergsnäs Landeri

Kvibergsnäs Landeri

Fler nyheter från Higab