Hoppa till innehållet

Kulturstråket – vägen till Kulturhuset Bergsjön

Kulturstråket är ett projekt som genomför konst- och kulturhändelser i Bergsjön med stråket mellan Rymdtorgets spårvagnshållplats och Kulturhus Bergsjön som central arena.

Kulturstråket är en del av Higabs jubileumsprojekt knutet till Kulturhuset Bergsjön. Målsättningen för jubileumsprojekten är att de ska bidra till utveckling av platsen och vara tillgängliga för alla.

SDF Östra Göteborg och senare kulturförvaltningen har i samverkan med lokala krafter parallellt med byggprocessen arbetat med att belysa och tillgängliggöra den befintliga kulturen i stadsdelen genom kulturarrangemang i alla dess former i Kulturhus Bergsjöns namn. Syftet har varit att skapa intresse och kunskap för Bergsjöns nya mötesplats, både lokalt i området men även i hela staden. Exempel på detta är Kulturfestivalen Tellus som startades upp redan 2014 och genomförs i september i september varje år, och Konstrundan i Östra Göteborg som började 2018 och genomförs årligen med hjälp av lokala konstnärer.

Barn sprutar med färgflaskor på vägg

Actionpainting på Tellusfestivalen 2019

Tanken om ett kulturstråk har vuxit fram i dialog mellan kulturhusets intressenter och landade våren 2020 i en konkret projektidé.

Om projektet

Projektet pågår 2021-2023 med målet att skapa ett kulturstråk mellan spårvagnshållspalten vid Rymdtorget och det nya kulturhuset. Stråket ska skapas i samverkan mellan lokala aktörer där både befintlig konst ska synliggöras och ny ska komma till. Genom konst- och kulturhändelser bidrar projektet till utveckling av Bergsjön genom att tydliggöra platsens kulturprofil samt att attrahera fler göteborgare från andra områden att besöka Bergsjön och ta del av den kultur som erbjuds. Syftet är även att boende och lokala aktörer som medverkar i skapandet av kulturstråket ska känna stolthet och vara ambassadörer för kultur i Bergsjön.

Projektledare för Kulturstråket är Navet, en förening som i många år engagerat sig i frågan om ett kulturhus i Bergsjön under det tidigare namnet Bergsjöns kulturhusförening. Föreningens vision idag är att vara ett nav för samarbete, demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning. Kulturstråket är ett samverkansprojekt där – förutom Higab – Familjebostäder, kulturförvaltningen, GöteborgsLokaler och Bergsjön 2021 (ett partnerskap mellan tio fastighetsägare i området) deltar.

Information om Navet och aktiviteter inom Kulturstråket

Information om byggprojektet Kulturhus Bergsjön