Hoppa till innehållet
12 maj, 2017

Kulturens roll i hållbar stadsutveckling

Under onsdagskvällen medverkade Higab i en paneldiskussion på Göteborgs stadsmuseum om kultur och kulturarv i hållbar stadsutveckling. Ämnet är utgångspunkten för ett pilotprojekt som har pågått sedan förra året.

Syftet med pilotprojektet är att identifiera och lyfta olika hållbara mekanismer för bevarandet och utvecklandet av det urbana kulturarvet, samt att bättre förstå vilka roller kulturen spelar i stadsutveckling. I projektet har man fokuserat på Sockerbruket i Klippanområdet och Karlavagnsgatan på Lindholmen, bland annat genom att anordna workshops och genomföra intervjuer med kulturutövare. Arbetet drivs av Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs universitet.

Onsdagens paneldiskussion var öppen för allmänheten och de som deltog var Ann Catrin Fogelgren (L), biträdande kommunalråd och byggnadsnämndens 2:a vice ordförande, Mikael Nanfelt, kulturstrategisk chef på kulturförvaltningen, Heike Thiede, vice ansvarig KKV, Mariya Voyvodova (S), ordförande kulturnämnden och Cina Gasparini, projektledare för utveckling av kulturmiljöer på Higab.

Några utvecklingsmöjligheter som diskuterades var att öka dialogen mellan kulturutövare och politiker och tjänstepersoner, göra kulturfrågan till en större del av byggprocesser och arbeta för att skapa utrymme för mötesplatser och kulturverksamheter.

Om projektet!

Fler nyheter!