Hoppa till innehållet
18 december, 2017

Kretslopp och vattens lokaler börjar ta form

Sedan början av 2017 har projekt Kretslopp och vatten pågått i Alelyckan. Nu är tre av fyra våningar av kontorsbyggnaden uppförda och efter årsskiftet kommer glaspartier att sättas in och installationer påbörjas.

Byggkran vid husbygge.

Projektet är en samlokalisering som innebär att Kretslopp och vattens sju olika lokaliseringar ska samlas på ett och samma ställe. Higab har fått i uppdrag att bygga kontor, lager, verkstad och garage i Alelyckan där den totala ytan kommer att bli runt 15 000 kvadratmeter. Kontorsbyggnaden ska rymma arbetsplatser för cirka 400 personer och det kommer vara så kallade aktivitetsbaserade kontor.

I januari 2017 var det byggstart för projektet och under de första månaderna genomförde man markarbeten och grundförstärkning. I nuläget är fasaderna på kontorsbyggnaden på väg upp, där tre av fyra våningar är gjorda. Efter årsskiftet kommer glaspartier att sättas in och installationer påbörjas.

När det gäller verkstadsbyggnaden pågår montering av stomme och i lager- och garagebyggnaden gjuter man nu bottenplattan.

Upphandling av konstverk i enlighet med enprocentregeln pågår och beräknas vara klar inom kort.

Enligt detaljplanen ska Gamlestadsvägen byggas ut med en rondell på grund av alla transporter som väntas till Kretslopp och vattens nya lokaler. Higab har efter överenskommelse med trafikkontoret övertagit ansvaret för projekteringen och upphandlingsunderlag håller nu på att tas fram.

Anläggningen i Alelyckan beräknas stå klar våren 2019.

Information om projektet!

Fler nyheter!