VD

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se

Higab-medarbetaren Per-Henrik Hartmann
Per-Henrik Hartmann
Vd
031-368 53 24