Styrelse

E-postadress för alla styrelsemedlemmar: fornamn.efternamn@higab.se


Anders Sundberg
Ordförande (M)


Ann Ighe
Andre vice ordförande (V)


Jan Jörnmark
Ledamot (D)


Alexander Lisinski
Ledamot (D)


Virpi Ring
Suppleant (S)


Simon Schönbeck
Suppleant (S)

Mathias Mattsson
Suppleant (Företagarna)


Lars Nordin
Förste vice ordförande (L)


Hans Aronsson
Ledamot (S)


Ulf Carlsson
Ledamot (MP)

Thomas Falck
Ledamot (Företagarna)


Karoline Rydelid
Suppleant (M)

Urban Herlitz
Suppleant (V)