Marknad

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Cina Gasparini
Utvecklare kulturmiljöer
031-368 53 92


Emelie Hultén
Marknadskoordinator
031-368 53 35


Annika Janson
Affärsutvecklare
031-368 53 55


Johan Karlsson
Marknadschef
031-368 53 28


Anette Persson
Affärsutvecklare
031-368 53 17