Hoppa till innehållet

Kund och Intern service

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se

Porträttbild på Higab-medarbetaren Cajsa Conticelli.
Cajsa Conticelli
Receptionist
031-368 53 36

Anonymiserat ansikte
Tuuli Daryabegard
Administratör
031-368 53 31

Anonymiserat ansikte
Pernilla Eliason
Dokumentcontroller/registrator
031-368 53 37

Higab-medarbetaren Maritha Enström
Maritha Enström
Kvalitets- och digitaliseringsansvarig
031-368 53 04


Linda Malm
Chef Kund/Intern service
031-368 52 94