Hållbarhet och Digitalisering

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se

Anonymiserat ansikte
Pernilla Eliason
Dokumentcontroller/registrator
031-368 53 37

Higab-medarbetaren Maritha Enström
Maritha Enström
Kvalitets- och digitaliseringsansvarig
031-368 53 04

Higab-medarbetaren Katrine Knatteröd
Katrine Knatteröd
Koncerncontroller
031-368 53 06

Higab-medarbetaren Ida Lindgren
Ida Lindgren
Hållbarhets- och säkerhetsansvarig
031-368 53 50

Higab-medarbetaren Annika Sahlin Magnusson
Annika Sahlin Magnusson
Administratör
031-368 53 18