Visa urval

Hållbarhet och Digitalisering

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Mattias Adolfsson
Hållbarhets- och säkerhetsansvarig
031-368 53 20


Pernilla Eliason
Dokumentcontroller/registrator
031-368 53 37


Maritha Enström
Kvalitets- och digitaliseringsansvarig
031-368 53 04


Katrine Knatteröd
Koncerncontroller
031-368 53 06


Stefan Lundqvist
Chef Hållbarhet/Digitalisering/Finans
Vice VD
031-368 53 39


Annika Sahlin Magnusson
Administratör
031-368 53 18