Fastighetsservice

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Magnus Alpmyr
Fastighetstekniker
031-368 53 86


Mikael Andersson
Fastighetstekniker
031-368 53 80


Fredrik Andersson
Teknisk förvaltare
031-368 53 68


Fredrik Berggren
Tf fastighetsingenjör
031-368 53 91


Rickard Dahlström
Fastighetstekniker
031-368 53 79


Tuuli Daryabegard
Administratör
031-368 53 31


Roberto De Feo
Teknisk förvaltare
031-368 53 59


Göran Hansson
Fastighetstekniker
031-368 53 66


Morgan Johansson
Fastighetstekniker
031-368 53 69


Fredrik Källberg
Fastighetstekniker
031-368 53 98


Gunnar Lekblad
Fastighetstekniker
031-368 53 64


Bernard Lucic
Fastighetstekniker
031-368 53 71


Håkan Lundell
Teknisk förvaltare
031-368 53 84


Martin Lundkvist
Fastighetstekniker
031-368 53 33


Selma Sadikovic
Teknisk förvaltare
031-368 53 46


Johan Sahlén
Fastighetstekniker
031-368 53 70


Ulf Schöllin
Fastighetstekniker
031-368 53 02


Bratislav Stojanovic
Fastighetstekniker
031-368 53 27


Erik Svensson
Fastighetstekniker
031-368 53 95


Johan Wilck
Tf chef Fastighetsservice
031-368 53 57