Ekonomi och Inköp

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Hanna Arvidsson
Receptionist
031-368 53 00


Louise Bitis
Ekonom
031-368 53 07


Göran Gardtman
Inköpssamordnare
031-368 53 61


Eva Hansson
Ekonom
031-368 53 01


Jeanette Härstedt
Controller
031-368 53 63


Mustafa Ugras Sarioglu
Inköpsansvarig
031-368 53 43


Fredrik Setterberg
Chef Ekonomi/Inköp
031-368 53 05


Per Skogsberg
Controller
031-368 53 13


Yvonne Thimell
Ekonom
031-368 53 60