Drift

E-postadress för alla medarbetare: fornamn.efternamn@higab.se


Niklas Johansson
Drifttekniker
031-368 53 25


Tobias Johansson
Drifttekniker
031-368 53 58


Pia Landgren Lundh
Drifttekniker
031-368 53 77


Robert Schwartze
Driftchef
031-368 53 20


Martin Wolmstrand
Drifttekniker
031-368 53 78


Sebastian Örjenfelt
Energiingenjör
031-368 53 11