Hoppa till innehållet
12 juni, 2018

Konserthuset anpassas för framtiden

Under sommaren kommer delar av Konserthusets publika utrymmen att rustas upp och byggas om. Det är ett led i att anpassa huset så att verksamheten kan bedrivas på ett optimalt sätt i framtiden.

Folk i rörelse på Götaplatsen och framför Poseidon-statyn och Konserthuset

En del i projektet på Konserthuset är att förbättra akustiken i de publika utrymmena. Därför kommer det att läggas akustikputstak i vestibulen och foajén till Stenhammarsalen. Damernas WC utanför Stenhammarsalen kommer att rustas upp och utökas med tre toaletter. Dessutom ska de pendlade originalarmaturerna i vestibulen och Stenhammarsalens foajé renoveras. Då det pågår publik verksamhet i byggnaden behöver man ta hänsyn till detta och därför utförs arbetet under en kortare period. Arbetet i Konserthuset kommer att starta den 25 juni och beräknas att slutföras i augusti.

Med tanke på Konserthusets kulturhistoriska värden och byggnadsminnesförklaring har antikvarisk expertis anlitats och arbetet kommer att utföras med stor varsamhet.

Fler nyheter!