Välkommen att lämna konceptförslag för Feskekôrka!

Konceptförfrågan för Feskekôrka flyttas fram

(uppdaterat 2020-03-24)

Under rådande situation med Covid-19 har stora delar av näringslivet på mycket kort tid hamnat i ett kritiskt läge där många verksamheter är hårt pressade. Higab har därför beslutat att förlänga konceptförfrågan för framtida verksamheter i Feskekôrka.

Vi har haft positiv kontakt med ett antal intressenter sedan förfrågan gick ut i början av månaden, men de senaste veckorna har läget förändrats drastiskt för branschen. Vi gör därför bedömningen att det inte är lämpligt att slutföra detta i dagsläget när verksamheter främst behöver fokusera på nuet.

Upprustningen av Feskekôrka kommer genomföras som planerat med start i höst. Nytt slutdatum för konceptförfrågan kommer att meddelas här när läget stabiliserats.

 

Feskekôrka, Göteborgs främsta ikonbyggnad, stod klar 1874 och har sedan dess försett göteborgarna med fisk och skaldjur. Den är även ett självklart besöksmål för turister. Feskekôrka blev byggnadsminne 2013. Idag är huset en sliten skönhet i behov av en genomgripande upprustning. Arbetet startar under 2020 och medan det pågår kommer byggnaden vara stängd.

När Feskekôrka öppnar igen är vår vision att det ska bli det självklara navet i området och bidra till en levande stadsmiljö över dygnets timmar. Nu söker vi koncept som med utgångspunkt i historien formulerar verksamhet för framtidens Feskekôrka; riktad till en bred målgrupp och hållbar på längre sikt. Alla intresserade verksamheter är välkomna att presentera sina förslag på hur Feskekôrka kan stärka sin position som en levande göteborgsk ikon.


Visions-/inspirationsbild, White Arkitekter

 

Lämna förslag

I Konceptförfrågan får du information om byggnadens förutsättningar, ritningar och andra praktiska fakta du behöver.  I dokumentet Förutsättningar beskriver vi närmare vad konceptförslaget ska innehålla och hur processen går till. Svarsformuläret är obligatoriskt att fylla i för att kunna lämna in förslag. Här nedan kan du ladda ner samtliga dokument:

Konceptförfrågan (pdf)

Förutsättningar (pdf)

Svarsformulär konceptförslag (xlsx)

Önskas mer information kontakta oss via e-post: konceptfeskekorka@higab.se
För att alla ska få samma förutsättningar vill vi att ni mejlar alla frågor till oss. Vi lägger regelbundet ut frågor och svar här på sidan.