Välkommen att lämna konceptförslag för Feskekôrka!

Higab vill ha in idéer för hur vi ska kunna utveckla en Feskekôrka som med avstamp i byggnadens historia – fisk och skaldjur – tar sikte mot framtiden. Nu bjuder vi in alla intresserade aktörer att presentera sina förslag.

Feskekôrka, Göteborgs främsta ikonbyggnad, stod klar 1874 och har sedan dess försett göteborgarna med fisk och skaldjur. Den är även ett självklart besöksmål för turister. Feskekôrka blev byggnadsminne 2013. Idag är huset en sliten skönhet i behov av en genomgripande upprustning. Arbetet startar under 2020 och medan det pågår kommer byggnaden vara stängd.

När Feskekôrka öppnar igen är vår vision att det ska bli det självklara navet i området och bidra till en levande stadsmiljö över dygnets timmar. Nu söker vi koncept som med utgångspunkt i historien formulerar verksamhet kring fisk och skaldjur för framtidens Feskekôrka; riktad till en bred målgrupp och hållbar på längre sikt. Alla intresserade verksamheter är välkomna att presentera sina förslag på hur Feskekôrka kan stärka sin position som en levande göteborgsk ikon.


Visions-/inspirationsbild, White Arkitekter

Konceptförslag ska vara inlämnade senast 5 oktober

Konceptförslag ska vara inkomna till Higab senast 5 oktober. I dokumenten nedan hittar du all information du behöver. I Konceptförfrågan får du information om byggnadens förutsättningar, ritningar och andra praktiska fakta.  I dokumentet Förutsättningar beskriver vi närmare vad konceptförslaget ska innehålla och hur processen går till. Svarsformuläret är obligatoriskt att fylla i för att kunna lämna in förslag. Här nedan kan du ladda ner samtliga dokument:

Konceptförfrågan (pdf)

Förutsättningar (pdf)

Svarsformulär konceptförslag (xlsx)

Önskas mer information kontakta oss via e-post: konceptfeskekorka@higab.se
För att alla ska få samma förutsättningar vill vi att ni mejlar alla frågor till oss. Vi lägger regelbundet ut frågor och svar här på sidan.