Hoppa till innehållet
22 augusti, 2017

Kaserngården på Kviberg rustas upp

Nu pågår en större upprustning av fasaden på Kvibergs Kaserner. Vid årsskiftet beräknas arbetet vara klart.

Projektet på Kvibergs Kaserner är uppdelat i två etapper, där den första etappen omfattar kanslihuset och den andra etappen omfattar den västra flygeln. Dessutom kommer en upprustning av Nedre Kaserngårdens fasad mot Kvibergsvägen att genomföras under hela projekttiden.

Runt årsskiftet 2017/2018 beräknas projektet att slutföras.

Röd tegelbyggnad med torn i Kviberg.

Kvibergs Kaserner byggdes mellan 1892-1895 och merparten av byggnaderna på området uppfördes under denna period. Arkitekt Erik Josephsson stod bakom planeringen och utformningen av byggnaderna. Uppförandet av det nya området innebar att Göta Artilleriregemente kunde flytta från sin dåvarande adress på Kaserntorget. På den tiden var Kvibergs Kaserner det största i sitt slag i Sverige.

Byggnaderna är byggnadsminnesförklarade och numera används Nedre Kasernområdet till kontor och utbildning.

Fler nyheter!