Hoppa till innehållet
18 augusti, 2017

Kajskjul från 1920-talet har återfått sina färger

Under hösten 2016 påbörjades ommålning och fönsterrenovering av Kajskjul 205 och 207 vid Lilla Bommen. Nu är arbetet klart och hamnbyggnaderna har därmed återfått sina ursprungsfärger.

Sedan Kajskjul 205 och 207 byggdes på 1920-talet har de målats om vid flera tillfällen. Under 1940-talet hade byggnaderna en mörkgul färg, i slutet av 1960-talet var de vita och på 1970-talet målades de röda med vissa partier i grönt. Fram till förra hösten var kajskjulen röda med svarta och brungula partier. Då påbörjade Higab projektet att återställa dem till sin ursprungliga färgsättning, som stämmer bättre överens med skjulens klassicistiska arkitektur. Dessutom påbörjades renovering och ommålning av fönstren.

Under sommaren färdigställdes projektet och nu har Kajskjul 205 och 207 återfått sin ursprungliga gulaktiga färg med ljusa partier och svartmålade fönster.

Det gula trähuset Kajskjul 205 med kullersten framför.

Lilla Bommen ingick en gång i tiden i Göteborgs befästningsverk och var en av de platser där båtar kunde passera in till staden och där tullar kunde betalas. Efter raseringen av Vallgraven i början 1800-talet kunde hamnkanterna byggas ut. I 1866 års utbyggnadsplan redovisades Gullbergsvass som hamnområde med kajer längs älven och ett inre system med kanaler. Gullbergskajen, där Lilla Bommen ingår, stod klar 1899.

Kajskjul 205 och 207 vid Lilla Bommen uppfördes 1924 och är utformade i 1920-talets klassicistiska stil. De tillhör de få bevarade äldre hamnbyggnaderna i Göteborg och är sedan 1975 upptagna i stadens bevaringsprogram.

Fler nyheter!