5 november, 2018

Invigning av mosaikmur på Kungstorget

Nu har muren på Kungstorget fått ett nytt färgglatt utseende. Tisdag den 6 november invigs den mosaikprydda muren som har skapats av skolelever i Göteborgs Stad.

Under flera års tid har delar av Kungstorget smyckats med mosaik tillverkat av skolelever från olika klasser och stadsdelar i Göteborg. Barnen har träffats på ett antal workshops och tillverkat mosaik tillsammans och därmed fått nya vänner utanför sina egna stadsdelar. Projektet är ett led i att bryta segregationen och stärka samhörigheten i staden.

Nu har även muren runt Kungstorget smyckats med mosaik. Tisdag den 6 november vid klockan 13 invigs den tillsammans med Göteborg & Co, Mosaikfabriken och barnen som skapat konsten, under ledning av Mosaikfabrikens konstnärliga ledare Saber Alipanah.

Arbetet har utförts av Kulturkalaset och Mosaikfabriken med finansieringshjälp av Trygg, vacker stad. Även Higab har medverkat som finansiär i projektet.

Fler nyheter!