Hoppa till innehållet
17 maj, 2018

Higab skriver nytt omfattande ramavtal

Nu har Higab skrivit nytt ramavtal med tre byggentreprenörer för att möta behoven inom planerat underhåll, lokalanpassningar och mindre projekt. Den totala avtalsvolymen är beräknad till cirka 100 miljoner kronor per år.

Ryggtavlorna på två Higab-medarbetare i reflexjackor och skyddshjälmar

– Ramavtalet kommer framförallt leda till en bättre långsiktighet i vårt arbete. Det innebär ett mer tätt samarbete med marknaden, förkortade ledtider i processer och snabbare leveranser till våra kunder, säger Siman Jasim, projektchef inom underhåll/lokalanpassning.

Ramavtalet är tecknat med byggentreprenörerna Tvåtumfyra Byggnads AB, Tuve Byggservice AB och Bygg & Konsult AB. Målet med avtalet är att ge en god service till kunder och säkerställa att lokalanpassningar och underhållsarbeten utförs inom angivna tider och med hög kvalitet.

Den totala avtalsvolymen är beräknad till cirka 100 miljoner kronor per år exklusive moms. Summan är baserad på de senaste årens inköpsstatistik och är en uppskattning, vilket innebär att utfallet kan bli såväl högre som lägre.

Avtalsperioden sträcker sig 12 månader framåt med möjlighet till förlängning i 36 månader vid ett eller flera tillfällen.

Fler nyheter!