Hoppa till innehållet
8 augusti, 2018

Higab får bidrag från Länsstyrelsen

Under 2018 kommer den 30 meter höga skorstenen vid Slakthuset i Gamlestaden att rustas upp. Som ett led i detta har Higab sökt och fått 450 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen.

Slakthusets skorsten och torn i gult tegel

Slakthuset invigdes 1905 av kung Oscar II och landshövding Gustaf Lagerbring. Det blev då Sveriges andra kommunala slakthus efter Malmö. Anläggningen omfattade ursprungligen cirka 83 000 kvadratmeter och 24 byggnader inklusive slakthallar, marknadshallar, administrationslokaler, bostäder och restaurang. Området hade också ett eget järnvägsspår.

Karaktäristiskt för Slakthuset är det 23 meter höga vattentornet och den 30 meter höga skorstenen som hörde till områdets ångpanne- och maskinhus.

För att vårda och bevara den drygt 100-åriga skorstenen för framtiden kommer Higab att genomföra ett upprustningsarbete. Utöver de kostnader som Higab lägger har man sedan tidigare sökt bidrag från Länsstyrelsen då Slakthuset räknas som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Ansökan godkändes och nu står det klart att det sammanlagda bidraget blir 450 000 kronor.

Upprustningen av skorstenen är ett omfattande arbete. Det innefattar bland annat omfogning, byte av tegelstenar och järnband samt invändig tvättning och putsning. Den 30 meter höga skorstenen rymmer dessutom en lika hög ventilationstrumma som kommer att hissas ut ur utrymmet.

Arbetet beräknas att påbörjas under hösten 2018.

Slakthusets historia!

Fler nyheter!