Hoppa till innehållet
24 maj, 2018

Här ska Göteborgs nya arenor placeras

Arenorna som ska ersätta Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla Sport kommer att byggas norr om Valhallagatan, där Valhalla IP ligger i dag. Det beslutade kommunstyrelsen under onsdagen.

Skiss och översiktsbild av evenemangsområdet i Göteborg där nya arenor kan komma att placeras

Skiss på förslaget där arenorna placeras norr om Valhallagatan. Illustration: Göteborgs Stad

Higab har tidigare skrivit om stadsledningskontorets utvecklingsarbete av Göteborgs evenemangsområde. Higab är en del av projektgruppen som har fokus på utvecklingen av de två nya arenorna som ska ersätta Scandinavium och Lisebergshallen.

På onsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om att bygga de nya arenorna norr om Valhallagatan. Även ersättaren för Valhalla Sport ska placeras här.

Stadsledningskontoret får nu i uppdrag att tillsätta en projektgrupp som jobbar vidare med planeringen och utförandet av projektet. Det sker i samverkan med Göteborg & Co AB, Got Event AB, Higab AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, trafiknämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, SDN Centrum och andra relevanta aktörer.

Kommunstyrelsen beslutade att de nya arenorna ska ha Göteborgs Stad, företrädesvis via Higab, som majoritetsägare. Det ska också utredas om en eller flera privata minoritetsägare eventuellt ska ingå.

Tidigare nyhet om arenorna!

Fler nyheter!