Hoppa till innehållet
4 december, 2017

Här kan Scandinaviums ersättare placeras

Nu har stadsledningskontoret färdigställt sin utredning om utvecklingen av evenemangsområdet. Arenorna som ska ersätta Scandinavium och Lisebergshallen föreslås att placeras norr om Valhallagatan. 

Skiss över evenemangsområdet och var nya arenor kan komma att placeras.

Skiss på förslaget där arenorna placeras norr om Valhallagatan. Illustration: Göteborgs Stad

Tidigare i augusti skrev Higab om stadsledningskontorets utvecklingsarbete av Göteborgs evenemangsområde. Higab är en del av projektgruppen som har utvecklingen av de två nya arenorna som huvudfokus. De ska ersätta Scandinavium, som inte lever upp till de krav som dagens evenemang ställer, och Lisebergshallen, som ska rivas för att ge plats för bygget av Västlänken.

Den 20 september fattade kommunstyrelsen beslut om att avgränsa uppdraget till en placering av arenorna antingen norr eller söder om Valhallagatan. Nu när stadsledningskontorets utredning är färdig står det klart att man förordar det första alternativet. Bedömningen är att det bäst uppfyller de utsatta målen, vilket bland annat handlar om besöksnäring, marknad, byggnadsteknik och vad som kommit fram i medborgardialogen. Dessutom bedömer man att arenorna kan stå klara runt fem år tidigare om de byggs norr om Valhallagatan.

I förslaget rekommenderar man också att Göteborgs Stad äger arenorna och att en privat aktör sköter driften. Den färdiga utredningen kommer upp för behandling i kommunstyrelsen den 13 december.

Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i norr till Lisebergs södra parkering. Utredningen har fokuserat på området från och med Ullevi i norr till och med Scandinavium.

Tidigare nyhet!

Information om projektet!

Fler nyheter!