Hoppa till innehållet
11 oktober, 2018

Hantverksförening flyttar in i restaurerad ladugård

Efter två års restaurering av östra ladugårdslängan på Kvibergsnäs Landeri har huset nu fått nya hyresgäster. Sex hantverkare har tillsammans startat föreningen Kvibergsnäs Bygghantverk och kommer att använda ladan som verkstad. På sikt är tanken att det ska bli någon form av hantverkscenter.

Grusväg som leder in till Kvibergsnäs Landeri. Till höger ligger den röda ladan som har restaurerats..

Förra månaden skrev Higab om restaureringen av den östra ladugårdslängan på Kvibergsnäs Landeri. Det omfattande arbetet har pågått mellan 2016–2018 och för att bibehålla byggnadens kulturhistoriska värde och karaktär har arbetet utförts med äldre metoder och kompatibla material.

Nu är det klart att den nystartade ekonomiska föreningen Kvibergsnäs Bygghantverk flyttar in i ladan. Det är sex hantverkare som alla arbetare med historiska byggnader i trä, både nybyggnation i gammal stil och restaurering av äldre hus. Deras tanke att ladugården på sikt ska bli någon form av hantverkscenter.

Föreningen består av Ulrik Hjort Lassen, Johan Mårtensson från Högfurans bygg, Maria Grönberg från Aspen kulturbygg, Björn Berntsson från Kustens trähantverk, Samuel Willebrand från Willebrands bygghantverk och Frida Sewén från Sewéns bygghantverk.

Runt 1800 fick Kvibergsnäs Landeri sitt nuvarande utseende med huvudbyggnad, två bostadsflyglar och ekonomibyggnader i form av ladugårdslängor. Det är det enda landeriet i Göteborg som har sina ekonomibyggnader bevarade. Den restaurerade ladugårdslängan byggdes troligen på 1700-talet och har tillsammans med de övriga delvis bevarade ekonomibyggnaderna bildat en kringbyggd gårdsplan. Där har den gamla stenläggningen nu tagits fram.

Nyhet om restaureringen av ladugården!

Historik om Kvibergsnäs Landeri!

Fler nyheter!