Hoppa till innehållet
19 juni, 2018

Grundbevarande av Konsthögskolan Valand

Nu i juni har arbetet med att grundbevara Konsthögskolan Valand påbörjats. Projektet är beräknat att slutföras under september.

Sedan tidigare har Higab genomfört provtagning och analys av husgrunden till Konsthögskolan Valand på Vasagatan. I den undersökningen framkom det att grundvattnet är för lågt och att byggnaden därför behöver grundbevaras.

Flera av husets delar är ursprungligen grundlagda med murar av natursten på rustbäddar av trä och träpålar. För att de inte ska påverkas av det låga grundvattnet kommer man att göra en injekteringsbehandling. Det innebär att man gör hål i marken och sprutar in vattenlösta borsalter som infiltreras i grundvattnet.

Den här metoden har tidigare genomförts i flera av Higabs hus, bland annat Stora Teatern, Postgatan 4 och Göta Källare. Arbetet på Konsthögskolan Valand beräknas att slutföras i september.

Vid hörnet av stenhuset Akademin Valand på Vasagatan

Fler nyheter!