Hoppa till innehållet
25 april, 2017

Göteborgs konstmuseum byggnadsminnesförklarat

Konstmuseet på Götaplatsen uppfördes 1919-1923 som en del av Göteborgs 300-årsfirande. Nu byggnadsminnesförklaras museet av Länsstyrelsen.

Göteborgs konstmuseum lyser upp.

I motiveringen skriver man bland annat att ”byggnaden och dess mäktiga arkad har kommit att bli en ikonbyggnad med starkt symbolvärde för Göteborg”. Länsstyrelsens byggnadsminnesförklaring inkluderar husets fasader och utställningsrummen.

Göteborgs konstmuseum med sina karaktäristiska valvbågar stod färdigt till Jubileumsutställningen 1923 och ritades av Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson. Men museiverksamheten flyttade inte in förrän 1925, då interiörerna färdigställts och samlingen hängts på plats. Byggnadens arkitektur är influerad av den romerska antiken och är ett mycket bra exempel på svensk 1920-talsklassicism.

Förutom byggnadsminnesförklaringen av konstmuseet har Länsstyrelsen även förklarat delar av Götaplatsen som byggnadsminne.

Byggnadsminnen skyddas av Kulturminneslagen och varje enskilt byggnadsminne har egna skyddsbestämmelser som beskriver vad som ska bevaras. Länsstyrelsens beslut sker i första hand i samråd med fastighetsägaren och staden.

Byggnadsminnesförklaringen kommer att uppmärksammas på Göteborgs konstmuseum den 17 maj, då det blir öppna föredrag om platsen, huset och vad byggnadsminnesförklaringen innebär. Program med tider kommer senare på higab.se.

Fler av Higabs byggnadsminnen!