Hoppa till innehållet
27 juni, 2018

Göteborgs 1600-talsmiljöer ska bevaras

Nu ingår Göteborgs Stad och Statens fastighetsverk ett nytt samarbete. För att säkerställa att stadens byggnader och miljöer från 1600-talet bevaras och underhålls på ett hållbart sätt, lägger man tillsammans fram en femårig utvecklingsplan under namnet Den befästa staden Göteborg. Detta ska bidra till ökad kunskap för stadens historia bland göteborgare, turister och företagare.

Folksamling framför Kronhusets framsida

Utvecklingsplanen består av elva insatser och omfattar tio av Göteborgs mest kända och viktigaste historiska miljöer. Flera av dem ägs, förvaltas och utvecklas av Higab, bland annat Kronhuset i Västra Nordstan, bastionen Carolus Dux vid Grönsakstorget och ett antal byggnader i Klippanområdet.

Syftet med utvecklingsplanen är att ta fram och kommunicera en gemensam berättelse kring Den befästa staden Göteborg. Dessutom ska parterna samordna och utveckla tillgängligheten till miljöerna och deras berättelser ur olika perspektiv.

Utvecklingsplanen gäller fram till december 2022. Därefter är avsikten att förlänga samarbetet till 2032. Insatserna ska finansieras inom ramen för parternas befintliga verksamheter och i samverkan med berörda offentliga och privata aktörer.

Medverkande parter är Higab, Göteborg & Co, kulturförvaltningen, park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och Statens fastighetsverk.

De tio utvalda historiska miljöerna är följande:

Carolus Dux (bastion) – förvaltas av Higab

Kronhuset/-kvarteret (tyghus, verkstäder, kontor) – förvaltas av Higab

Nya Älvsborgs fästning (befästning) – förvaltas av Statens fastighetsverk

Otterhälleverken (bastioner) – förvaltas av Göteborgs Stad

Skansen Lejonet (skans) – förvaltas av Statens fastighetsverk

Skansen Kronan (skans) – förvaltas av Statens fastighetsverk

Stora Hamnkanalen (tidigare hamnfunktion) – förvaltas av Göteborgs Stad

Länsresidenset (residens) – förvaltas av Statens fastighetsverk

Vallgravsstråket (torg, bastionslämning) – förvaltas av Göteborgs Stad, Higab

Älvsborgs slott/Klippan (slott, fästning/handelsplats) – förvaltas av Higab, Länsstyrelsen

Fler nyheter!