Hoppa till innehållet
12 september, 2016

Göran Sylvesten slutar

Göran Sylvesten slutar som vd för Higab AB. Vice vd Stefan Lundqvist blir tillförordnad vd tills ny är på plats.

Göran har varit anställd på Higab sedan 2010. Under sommaren har styrelsen och Göran fört en dialog om de utmaningar den nya bolagsstrukturen medför. Det är ett komplext uppdrag och styrelsen har kommit fram till att det nu behövs en ny kraft för den fortsatta utvecklingen av lokalklustret.

– Göran har gjort ett gott arbete i Higab och är mycket uppskattad av sina medarbetare. Vi har fört en dialog och är överens om att det krävs en ny kraft, säger Stefan Kristiansson, ordförande i Higab AB.

– Det har varit lärorika och utmanande sju år inom Göteborgs Stad. Jag kommer att sakna alla kunniga medarbetare och kollegor inom staden säger Göran Sylvesten

Göran slutar sin anställning omgående och styrelsen påbörjar rekrytering av ny vd. Tillförordnad vd under tiden blir Higabs vice vd Stefan Lundqvist.

Higab AB ingår i stadens bolagskoncern med Stadshus AB som koncernmoder. 2014 blev Higab moderbolag i lokalklustret med dotterbolagen Göteborgslokaler AB, Parkeringsbolaget AB och Älvstranden Utveckling AB.

Göran Sylvesten har enligt anställningsavtalet lön under uppsägningstiden på 6 månader och därefter avgångsvederlag under 18 månader. Avgångsvederlaget samordnas och avräknas mot annan inkomst.

Eventuella frågor besvaras av Higabs ordförande Stefan Kristiansson, tel 0727-26 36 25.