Hoppa till innehållet
24 juli, 2017

Gå en guidad vandring i Gathenhielmska reservatet

Ta chansen och utforska ett av Göteborgs äldsta områden. Den 26 juli anordnar Sjöfartsmuseet en guidad vandring i Gathenhielmska Reservatet.

Trähus och kullerstensgata i Gathenhielmska Kulturreservatet.

Den äldsta bebyggelsen i Gathenhielmska Reservatet är från 1700-talet och det är därmed Göteborgs sista bevarade område med friliggande trähus från tiden före 1800-talets mitt. I början av 1930-talet upprättades en stadsplan som skulle ha inneburit att de gamla husen i reservatet revs och ersattes av ny bebyggelse. Men efter starka protester ändrades planerna och istället inledde Kulturminnesföreningen Gathenhielm en upprustning av byggnaderna längs Pölgatan. Tidigare i år genomförde Higab även ett arbete med att återställa samtliga hus till dess ursprungskulörer.

I vandringen som anordnas av Sjöfartsmuseet får man lyssna till berättelser om områdets historia och människorna som bodde här. Det handlar om allt från konungens kapare Lars Gathenhielm och Söderlingska trädgården till Allmänna vägen med sina krogar och busliv.

Den guidade vandringen pågår en timme och startar vid Sjöfartsmuseet och slutar på Djurgårdsgatan.

Om vandringen!

Fler nyheter!