Hoppa till innehållet
8 mars, 2017

Gör en tidsresa till 1600-talets Göteborg

Hur såg livet ut för invånarna i Göteborg på 1600-talet? Nu öppnar Stadsmuseet utställningen Göteborgs födelse där den nyfikne får möjlighet att göra en resa tillbaka till stadens barndom.

Göteborg fyller snart 400 år. Det firar Stadsmuseet med utställningen Göteborgs födelse som öppnar på lördag den 11 mars. Den tar avstamp i den senmedeltida staden Nya Lödöse som legat dold i hundratals år under marken i dagens Gamlestaden. Genom nya utgrävningar och unika fynd har man lyckats få fram en bild av Göteborgs förhistoria och hur livet såg ut för människorna som levde där. Resan fortsätter sedan vidare med byggandet av Göteborg och stadens tidiga år.

Med hjälp av verkliga livsberättelser, modern teknik och ljudmiljöer kommer besökare få möjlighet att ta en tur genom 1600-talets Göteborg. Stadsmuseet har i samarbete med andra aktörer bidragit till en tredimensionell stadsmodell över Göteborg som har resulterat i en verklighetstrogen film. Dessutom får man chansen att prova på 1600-talets sociala medier och lyssna på den tidens populärmusik.

Framsidan av Göteborgs stadsmuseum.

1746 fick stadsingenjör B W Carlberg uppdraget att rita ett Contoirs – Magazins Huus för Ostindiska Compagniet i Göteborg. Hela anläggningen stod klar 1762 och blev det största och mest påkostade i Göteborg. Huvudbyggnaden är uppförd i holländskt klinkertegel, och Ostindiska husets exteriör präglas av 1700-talets gula tegelfasader. Bara till huvudbyggnaden gick det åt 937 000 tegelstenar.

Ostindiska kompaniet upplöstes i början av 1800-talet och 1813 köpte Göteborgs Stad den västra delen av huset. Kort därefter, 1823, köptes den östra delen av staten. Bland hyresgästerna på den tiden fanns Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle samt ett naturhistoriskt museum med värdefulla samlingar.

Ostindiska huset byggnadsminnesförklarades 1968 och ingår sedan 1991 i Higabs fastighetsbestånd. 1993 bildades Göteborgs Stadsmuseum genom en sammanslagning av Arkeologiska museet, Historiska museet och Industrimuseet.

Om utställningen!