Hoppa till innehållet
27 mars, 2017

Världskänd festival till Gathenhielmska reservatet

Nu har organisationen som arrangerar Fringe Festival i Göteborg flyttat in i Gathenhielmska reservatet. Den globala festivalen finns på över 200 platser i världen och lanserades här förra året.

Fringe Festival startade i Edinburgh 1947 och har sedan dess vuxit och spridits över hela jordklotet. I dag är det en av världens största scenkonstfestivaler med uppträdanden inom exempelvis teater, humor och musik. Själva syftet är att skapa en trygg plattform där människor med olika bakgrunder och erfarenheter får möjlighet att skapa och uttrycka sig.

För att ge ännu fler möjligheter för artister att resa runt med sin konst har man i år lanserat Nordic Fringe Network, vilket är ett samarbete mellan festivalerna Gothenburg, Stockholm, Bergen och Reykjavik.

Gothenburg Fringe Festival lanserades förra året och nu är det klart att organisationen är nya hyresgäster på Pölgatan 5 i Gathenhielmska reservatet. Stigbergstorget, som ligger strax bredvid, kommer att fungera utgångspunkt för den andra upplagan av festivalen som arrangeras mellan 1 och 4 september.

Färgglada trähus i Gathenhielmska Reservatet.

Den äldsta kvarvarande bebyggelsen i Gathenhielmska reservatet är från 1700-talet och det är därmed Göteborgs sista bevarade område med friliggande trähus från tiden före 1800-talets mitt. I början av 1930-talet upprättades en stadsplan som skulle ha inneburit att de gamla husen i reservatet revs och ersattes av ny bebyggelse. Men efter starka protester ändrades planerna och istället inledde Kulturminnesföreningen Gathenhielm en upprustning av byggnaderna längs Pölgatan.

Gathenhielmska huset uppfördes någon gång under åren 1743-1747 av konvojkommissarie Johan Hansson Busck. Huset är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader och stadens enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet.

När lagen om kulturminnesskydd trädde i kraft 1943 ansökte dåvarande ägaren Vera Tham hos riksantikvarieämbetet om byggnadsminnesförklaring. Det beviljades och Gathenhielmska huset blev därmed landets första byggnadsminnesförklarade hus. 1964 förtydligades skyddet att gälla exteriör, interiör och tomt.

I dag finns främst föreningslokaler, bostäder och ateljéer i Gathenhielmska reservatet.