Hoppa till innehållet
20 juni, 2017

Gården på Åvägen 17 har fått nytt utseende

Nu är ombyggnaden av gården på Åvägen 17 klar. Nya rastplatser, laddningsstationer för elcyklar och tillgänglighetsanpassade entréer är några av förändringarna.

Utsikt över gården på Åvägen 17.

Arbetet med att bygga om gårdsplanen på Åvägen 17 startade i oktober förra året. Syftet var att förbättra logistiken, öka trivseln och utöka parkeringsmöjligheterna för både bilar och cyklar.

Vid Portalens gymnasium vid uppgång A har det skapats en större rastplats med bänkar för eleverna, lastbryggan har tagits bort och en mur har satts upp i hörnet mot Fabriksgatan. Dessutom har det byggts sex rastplatser på andra delar av gården och uppgång A och E har tillgänglighetsanpassats.

Antalet cykelparkeringar på gården har ökat från 30 till 90, vilket inkluderar 10 laddningsstationer för elcyklar. Det finns numera 21 besöksplatser för bilar och 6 förhyrda platser för elbilar. Gårdsplanen har även försetts med stenlagda gångstråk, nya sittplatser och planteringar.

Under arbetets gång hittades en större och en mindre brunn som är kopplade till Mölndalsån. De är troligtvis från sekelskiftet 1900 när Göteborgs Kamgarnspinneri bedrev sin verksamhet på Åvägen 17. Den större brunnen har Higab valt att bevara och den har nu fått en påbyggnad med glas för att man ska kunna se ner i brunnen.

Det har dessutom skett lokalmässiga förändringar på gården. Hyresgästen 2Entertain har valt att utöka sin verksamhet och därför har Higab erbjudit dem att flytta in på Åvägen 17 C samtidigt som de behåller sitt kontor på Åvägen 17 F. Det möjliggjordes av att Gicon Installationsledningar flyttade från Åvägen 17 C till ett större kontor på Åvägen 17 J.

Fler nyheter!