Hoppa till innehållet
28 mars, 2017

Frölundaborg har fått fjärrvärme

Nu har Higab och idrotts- och föreningsförvaltningen anslutit fjärrvärme till Frölundaborg. Under våren ansluts även Slottsskogsvallen. Det innebär att man minskar utsläppen av koldioxid med 80 procent på ett år.

Tidigare har Frölundaborg värmts upp genom naturgas, men nu har man anslutit sig till Göteborgs fjärrvärmenät. Det innebär att uppvärmningen sker genom exempelvis spillvärme och energi från sopförbränningen i Sävenäs.

Satsningen har möjliggjorts via Higab och Klimatklivet som är ett statligt stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar som minskar utsläpp. Sedan 2015 har över en miljard kronor delats ut till lokala klimatinvesteringar och fram till 2020 kommer 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Om Klimatklivet!