Hoppa till innehållet
23 januari, 2018

Framgångsrik rekrytering med social hänsyn

För att stärka integrationen och bidra till ett hållbart samhälle arbetar Higab sedan flera år efter Göteborgs Stads modell för social hänsyn vid upphandlingar. Under förra året resulterade det i att sju rekryteringar genomfördes till olika byggprojekt i staden.  

– Det känns väldigt roligt. Genom de här rekryteringarna har vi framförallt gett personer möjligheter att närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande, men även främjat den sociala integrationen och skapat en attraktiv väg för våra leverantörer att hitta arbetskraft, säger Mustafa Ugras Sarioglu, inköpssamordnare på Higab.

Mellan 2013 och 2015 genomförde Göteborgs Stad ett pilotprojekt för social hänsyn i offentliga upphandlingar. Det lade grunden för den modell som sedan dess går ut på att skapa anställningsmöjligheter för tre prioriterade målgrupper (unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättningar) hos stadens leverantörer via krav eller villkor i upphandling. Syftet är att bidra till Göteborgs framtida kompetensförsörjning och att stärka integrationen och den sociala hållbarheten i staden.

Utifrån den här modellen lyckades Higab rekrytera sju personer till olika byggprojekt i staden under 2017, vilket är den nästa högsta siffran bland stadens bolag. Dessutom pågår fem rekryteringar just nu.

– Vi strävar efter att vara lika framgångsrika 2018. Vi planerar redan olika förbättringsmöjligheter och när de är genomförda kan vi bidra med fler rekryteringar inom social hänsyn, säger Mustafa Ugras Sarioglu.

Fler nyheter!