Hoppa till innehållet
15 september, 2017

Första Långgatan 10 rustat för framtiden

Lagom till terminsstarten har Göteborgs konstskola på Första Långgatan 10 fått innergården upprustad.

Första Långgatan 10:s innergård.

Tidigare under våren startade upprustningen på Första Långgatan 10 där syftet var att förstärka och täta bjälklaget på innergården. Under arbetet plockades gårdens betongbeläggning bort, bärande stålbalkar blästrades och rost- och brandskyddsmålades. Dessutom har betongen mellan stålbjälkarna lagats och överytan har jämnats av. Sedan har det lagts på ett asfaltsbaserat tätskikt som därefter har försetts med en sandbeläggning. I källaren har även golvet rustats upp.

Nu, lagom till terminsstarten för Göteborgs konstskola, är projektet klart.

Fler nyheter!