15 september, 2017

Första Långgatan 10 rustat för framtiden

Lagom till terminsstarten har Göteborgs konstskola på Första Långgatan 10 fått innergården upprustad.

forstalang10

Tidigare under våren startade upprustningen på Första Långgatan 10 där syftet var att förstärka och täta bjälklaget på innergården. Under arbetet plockades gårdens betongbeläggning bort, bärande stålbalkar blästrades och rost- och brandskyddsmålades. Dessutom har betongen mellan stålbjälkarna lagats och överytan har jämnats av. Sedan har det lagts på ett asfaltsbaserat tätskikt som därefter har försetts med en sandbeläggning. I källaren har även golvet rustats upp.

Nu, lagom till terminsstarten för Göteborgs konstskola, är projektet klart.

Fler nyheter!