Hoppa till innehållet
28 april, 2017

Föredrag om framtidens arkitektur

Hur ser de positiva möjligheterna ut för en levande och öppen arkitektur? På tisdag den 2 maj bjuder Annedalpojkars hus in till föredraget ”De sociala rummens arkitektur” med Lars Jadelius.

Framsidan av den röda tegelbyggnaden Annedalspojkars hus.

Temat för kvällen är det gemensamma och samhälleliga där samtalet kommer kretsa kring konkreta exempel inom de sociala rummens arkitektur. Dessutom blir det fokus på stadens arkitektur ställt mot modernismens idealisering av de upplösta rummen. Föredraget med efterföljande diskussion startar 18.30 och leds av Lars Jadelius, docent i arkitektur.

Annedalspojkars hus byggdes 1876 av Göteborgs Arbetarebostads AB och är en av få byggnader som klarade sig undan rivningsvågen i området på 1970-talet. Det är ett fritt liggande hus som tidigare ingick i ett bostadskvarter med liknande byggnader. Det har välbevarade interiörer och består av två våningar med sadeltak. Fasaderna är av rött tegel och har detaljer av gult tegel. I huset finns i dag föreningslokal för Annedalspojkar och -flickor och bostadslägenheter inredda som museum. Museet består av två tidstypiska lägenheter från 1900-talets första hälft som visar hur man bodde, levde och vilka redskap och hjälpmedel hushållen förfogade över på den tiden.