Hoppa till innehållet

Kund hos Higab

Här har vi samlat information A-Ö som är bra att känna till för dig som kund. Det mesta står också angivet i ditt hyresavtal och där står även vem som ansvarar för vad. Hör av dig till din fastighetsförvaltare eller fastighetstekniker om du inte hittar svar på dina frågor här.

Ansvarsfördelning

I hyresavtalet regleras ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst beträffande drift och underhåll. Det kan se lite olika ut i olika fastigheter men i regel ansvarar Higab för:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (tak, fasad, fönster och entréer)
  • Installationer som vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Städning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

Hyresgästen ansvarar i regel för underhåll av ytskikt inne i lokalen, till exempel golv, väggar och innertak.

Med drift avses åtgärder som syftar till att upprätthålla lokalens funktion med hänsyn till slitage och ålder på fastigheten. Drift innefattar medieförsörjning, tillsyn och skötsel.

Underhåll avser åtgärder som syftar till att bibehålla eller återställa funktionen hos en fastighet till den ursprungliga nivån. Här ingår löpande och planerat underhåll. Löpande underhåll kan vara om något går sönder och behöver lagas,  medan planerat underhåll är förebyggande, exempelvis ommålning av fönster eller byte av golvmatta.

Avfall och källsortering

På Higab strävar vi efter att minimera avfallet från vår och våra kunders verksamheter och ambitionen är att källsortering ska införs i alla våra fastigheter. Där källsortering finns är det vårt gemensamma ansvar att sortera rätt och följa de regler som finns. Att frakta grovsopor till återvinningen är till exempel alltid kundens eget ansvar. Om avfallshanteringen missköts innebär det extra kostnader. Kontakta gärna din fastighetstekniker om något är oklart eller om du har förbättringsförslag. Läs gärna mer om Higabs hållbarhetsarbete.

Felanmälan

Om det uppstår problem i din lokal som omfattas av fastighetsägarens ansvar gör du en felanmälan till Higab. Enklast gör du din felanmälan via nätet – klicka på felanmälan-knappen till höger på sidan. Du kan även göra din anmälan via telefon 031-368 53 99 eller mejl felanmalan@higab.se. Vid en akut situation efter kontorstid ringer du Higabs växel 031-368 53 00 och dröjer kvar så kopplas du till Higabs Fastighetsjour.

Gemensamma/allmänna utrymmen

Om du delar fastigheten med fler hyresgäster är det viktigt att du respekterar gemensamma/allmänna ytor som till exempel trappuppgångar, korridorer med mera. Det är inte tillåtet att möblera eller förvara cyklar, varor eller andra saker i dessa utrymmen, inte minst av brandsäkerhetsskäl. Vid en brand måste fastigheten snabbt kunna utrymmas och räddningstjänsten komma fram.

Lokalanpassning

Om dina behov ändras och du önskar en lokalanpassning, till exempel ombyggnad, läs mer här.

Parkeringsplatser

Till en del av Higabs fastigheter hör parkeringsplatser som kan hyras. Hör med din fastighetsförvaltare om vilka möjligheter som finns.

Skyltning

Higab ansvarar för hänvisningsskyltning i och omkring våra fastigheter i enlighet med vår skyltprofil. Då flera av våra hus är byggnadsminnen eller har annat skydd har vissa fastigheter särskilda skyltprogram. Hänvisningsskyltning innefattar skyltning på fasader, i trapphus och hissar och i några områden även infarts- och orienteringstavlor. Om du har önskemål om egen skyltexponering stämmer du av med Higab som tar beslut.

Säkerhet

Vi arbetar med systematiskt brandskyddsarbete och ser till att våra fastigheter följer de krav som myndigheterna ställer. Ansvarsfördelningen avseende brandskydd mellan hyresgäst och hyresvärd finns med i hyresavtalet. Tänk på att inte blockera trapphus och andra allmänna utrymmen – vid en brand måste fastigheten snabbt kunna utrymmas och räddningstjänsten komma fram.

Yttre skötsel

Med yttre skötsel avses skötsel av utemiljön runt fastigheten och det ligger i regel inom Higabs ansvarsområde. Här ingår till exempel belysning, skyltning, snöröjning och halkbekämpning och trädgårdsskötsel. Vi har avtal med olika leverantörer för dessa arbeten. Om du har frågor eller synpunkter på den yttre skötseln vid din fastighet, kontakta din fastighetstekniker.

Överlåtelse av lokal

Om du vill överlåta hyresrätten för lokalen till någon som övertar verksamheten krävs samtycke från hyresvärden. Kontakta din fastighetsförvaltare för mer information.