Visa urval

Stöd till hyresgäster med anledning av situationen kring Covid-19

Ansök om hyresstöd här!

Statligt stöd gällande tillfällig hyresrabatt

Med anledning av rådande situation kring Covid-19 har regeringen fastställt en förordning (16/4 2020) om tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher och till detta avsatt 5 miljarder för hyresstöd. Vilka som omfattas av stödet är baserat på SNI-koder (SNI=Svensk Näringsgrensindelning, dvs den kod som angetts vid registrering av företaget hos Skatteverket). Observera att verksamheter som inte har ”rätt” SNI-kod kan omfattas ändå om man rent faktiskt är verksam i en av de branscher som stödet gäller. Lista över vilka branscher det är finns på lansstyrelsen.se.

Vad innebär förordningen?

Under förutsättning att överenskommelse finns mellan hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på hyran under perioden 1 april till och med 30 juni 2020, svarar staten gentemot hyresvärden för en del av den rabatten. Stödet avser endast hyra för kvartal 2, 2020.

Det statliga stödet utgör hälften av hyresreduktionen, dock max 25 % av ”det fasta hyresbeloppet”. Exakt hur det fasta hyresbeloppet ska tolkas kommer att framgå av det regelverk som Boverket håller på att upprätta. Omsättningshyra omfattas inte.

Avtal ska tecknas mellan hyresvärd och hyresgäst om reduktionen senast 30 juni 2020.

Stöd ges endast till företag som inte hade ekonomiska svårigheter 31/12 2019. Det innebär att företag äldre än 3 år inte får ha förbrukat mer än halva aktiekapitalet eller motsvarande, kraven på nya företag är lägre.

Vad krävs för att få stöd?

Ett avtal om hyra av lokal, med hyran helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor, ska ha tecknats med en hyresgäst med SNI-kod som omfattas av stödet senast 1 mars 2020.

Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.

Överenskommelse om rabatt på lokalhyra ska ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.

I överenskommelsen ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020), i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Om verksamheten inte uppfyller kraven för statligt stöd

Om er verksamhet inte verkar inom de branscher som omfattas finns andra stödåtgärder som kan vara aktuella, till exempel anstånd med hyresinbetalning.

Hur ansöker vi om hyresstöd/anstånd?

Det finns möjlighet att göra en ansökan via länken längst upp på sidan. Verksamheter som inte omfattas av det statliga stödet och vill ansöka om anstånd med hyresinbetalning behöver också göra en ansökan. I båda fallen behöver vi ha in ekonomiskt underlag från er för att kunna göra en individuell bedömning. För att behandlingen ska gå snabbt bör ni redan nu förbereda underlag enligt specifikationen i ansökningsformuläret.