Stöd till hyresgäster med anledning av situationen kring Covid-19

Är du i behov av stöd under coronapandemin? Se information om aktuella insatser nedan. Du är även varmt välkommen att kontakta din fastighetsförvaltare.

Övriga hyresstöd

Det är en fortsatt svår ekonomisk situation för många av våra hyresgäster, då flera verksamheter har drabbats mycket hårt av pandemin med minskade intäkter till följd. Ingen vet heller hur länge det dröjer innan läget förändras, vilket skapar stor osäkerhet. Situationen ser dock väldigt olika ut för våra hyresgäster. Vi är därför måna om att hitta lösningar i dialog med varje hyresgäst och gör liksom Göteborgs Stad i övrigt bedömningar utifrån gällande bestämmelser.

De stödåtgärder som vi har genomfört är följande:

  • Anstånd med hyror
  • Hyresrabatter, i enlighet med regeringens stödpaket för kvartal 2 2020
  • Ändring av kvartalshyror till månadshyror
  • Omvandling av omsättningshyror till bashyror
  • Ärenden till inkasso har stoppats
  • Ingen dröjsmålsränta har debiterats
  • I vissa fall har hyresgäster fått hjälp med att komma ur sina avtal i förtid

Statliga stöd:

Statligt hyresstöd

Regeringen har återinfört det statliga hyresstödet. Higab har därför valt att maximera sin stödinsats till sina hyresgäster, vilket innebär full hyresrabatt för perioden januari-mars 2021. Skicka in ansökan till Higab via länken nedan.

Mer information!

Ansök här!

Omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för juni-juli 2020
Det här omställningsstödet är ett stöd till företag som drabbats särskilt hårt av restriktionerna i samband med coronapandemin under perioden juni-juli 2020. Stödet går att söka under perioden 15 mars till och med 17 maj 2021.

Stödet liknar tidigare omställningsstöd, men det beräknas annorlunda och det krävs att företaget har blivit hårdare drabbat av coronapandemin än vid tidigare stöd. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för upp till 100 procent av sina fasta kostnader. Maxbeloppet är 150 miljoner kronor för stödperioden.

Sök omställningsstöd här!

Omställningsstöd för augusti 2020-februari 2021
Regeringen har beslutat om omställningsstöd för ytterligare tre perioder till företag vars nettoomsättning har minskat i stor uträckning jämfört med motsvarande månader under 2019. Perioderna ni kan söka för är följande:

  • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent av nettoomsättningen jämfört med samma period 2019.
  • November-december 2020: företaget ska ha tappat mer än 30 procent av nettoomsättningen jämfört med samma period 2019.
  • Januari-februari 2021: företaget ska ha tappat mer än 30 procent av nettoomsättningen jämfört med samma period 2019.

Ni kan ansöka om stöd fram till den 30 april 2021 för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period. På Mina sidor kan ni se om din ansökan har kommit in och granska uppgifterna i den. Du söker omställningsstödet hos Skatteverket.

Sök omställningsstöd här!

Förlängt omställningsstöd mars och april
Ansökan för mars öppnar den 6 april och ansökan för april öppnar den 3 maj.

Kompensationsstöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar
Specialidrottsförbund (SF) och idrottsföreningar (IF) kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för januari och februari 2021. Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 335 miljoner kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet (RF) har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Ansökan är öppen 15 april till 26 april kl. 12.00. Specialidrottsförbund ansöker liksom tidigare via de mallar som Riksidrottsförbundet skickar ut. Föreningar ansöker inloggade i IdrottOnline.

Mer information!

Evenemangsstöd 
Regeringen planerar att införa ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang. Det gäller evenemang som planeras att genomföras under perioden juli-december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner. Förslaget innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken. Utformningen av evenemangsstödet bereds för tillfället inom Regeringskansliet och regeringen avser återkomma om detaljerna kring detta.

Evenemangsstödet ska enligt förslaget uppgå till högst 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen innan regeringen kan fatta beslut om införande.

Mer information!

OBS! Om du har fått beviljad hyresrabatt av Higab och samtidigt söker statliga hyresstöd finns det risk att de stöden blir mindre eller uteblir. Var noga med att ta reda på vad som gäller för att få stöd.

Andra stöd inom Göteborgs Stad

Tisdag den 12 januari bjöd Higab in alla hyresgäster och andra intresserade till ett digitalt evenemang med Business Region Göteborg för att berätta om vilken hjälp företagare i Göteborg kan få. Om du missade det kan du kolla på mötet och presentationen i efterhand. Se nedan.

PowerPoint-presentation från mötet

Business Region Göteborg har samlat information till dig som är företagare om olika stödpaket, kontaktuppgifter och statistik relaterat till corona. Exempelvis hur du gör en beredskapsplan och vem du kontaktar för att få kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering och regler.

Mer information:
businessregiongoteborg.se/foretagande/corona-foretagsstod

Sidan uppdateras när mer information kommer.

Välkommen att kontakta dina fastighetsförvaltare om du har några frågor.

Mer aktuell information!