Stöd till hyresgäster med anledning av situationen kring Covid-19

Är du i behov av stöd under coronapandemin? Se information om aktuella insatser nedan. Du är även varmt välkommen att kontakta din fastighetsförvaltare.

Det är en fortsatt svår ekonomisk situation för många av våra hyresgäster, då flera verksamheter har drabbats mycket hårt av pandemin med minskade intäkter till följd. Ingen vet heller hur länge det dröjer innan läget förändras, vilket skapar stor osäkerhet. Situationen ser dock väldigt olika ut för våra hyresgäster. Vi är därför måna om att hitta lösningar i dialog med varje hyresgäst och gör liksom Göteborgs Stad i övrigt bedömningar utifrån gällande bestämmelser.

De stödåtgärder som vi har genomfört är följande:

  • Anstånd med hyror
  • Hyresrabatter, i enlighet med regeringens stödpaket för kvartal 2 2020
  • Ändring av kvartalshyror till månadshyror
  • Omvandling av omsättningshyror till bashyror
  • Ärenden till inkasso har stoppats
  • Ingen dröjsmålsränta har debiterats
  • I vissa fall har hyresgäster fått hjälp med att komma ur sina avtal i förtid

Statliga stöd:

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet har regeringen beslutat om ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Ansök senast den 31 januari 2021 här:
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

Omställningsstöd
Regeringen föreslår ett förlängt omställningsstöd som ska gå att söka för stödperioderna augusti-oktober. Enligt förslaget riktar sig stödet till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019, och företagen ska kunna få max 30 miljoner kronor. Inget beslut är fattat ännu, men vi uppdaterar informationen här kontinuerligt.

Mer information om andra statliga stöd:
regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/#enskildaanchor

OBS! Om du har fått beviljad hyresrabatt av Higab och samtidigt söker statliga hyresstöd finns det risk att de stöden blir mindre eller uteblir. Var noga med att ta reda på vad som gäller för att få stöd.

Andra stöd inom Göteborgs Stad

Tisdag den 12 januari bjöd Higab in alla hyresgäster och andra intresserade till ett digitalt evenemang med Business Region Göteborg för att berätta om vilken hjälp företagare i Göteborg kan få. Om du missade det kan du kolla på mötet och presentationen i efterhand. Se nedan.

PowerPoint-presentation från mötet

Business Region Göteborg har samlat information till dig som är företagare om olika stödpaket, kontaktuppgifter och statistik relaterat till corona. Exempelvis hur du gör en beredskapsplan och vem du kontaktar för att få kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering och regler.

Mer information:
businessregiongoteborg.se/foretagande/corona-foretagsstod

Sidan uppdateras när mer information kommer.

Välkommen att kontakta dina fastighetsförvaltare om du har några frågor.

Mer aktuell information!