Visa urval

Stöd till hyresgäster med anledning av situationen kring Covid-19

Coronakrisen har nu pågått i flera månader och framtiden är fortfarande oviss. Higab får i kontakten med våra hyresgäster dagligen bevis på att många har en mycket tuff situation. Vi har i dialog med de hyresgäster som kontaktat oss fokuserat på att hitta individuella stödlösningar.

Sedan tidigare har du som hyresgäst kunnat ansöka om ett statligt stöd för hyresrabatt. Det omfattade kvartal 2 2020 och sista dagen för ansökan till Higab var 10 juni. Hyresgäster som bedömer att verksamheten är i behov av stödåtgärder även under kvartal 3 kontaktar sin fastighetsförvaltare. Med tanke på semesterperioden ber vi er att höra av er i god tid, senast vecka 27.

Information om omställningsstöd

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd på 39 miljarder kronor till företag som drabbats av minskad omsättning under mars och april 2020 till följd av coronaviruset. Det är ett brett direktstöd som riktar sig till och kan sökas av alla företag, oavsett branschtillhörighet. Stödet gäller från och med 22 juni 2020 och går att söka via skatteverket.se.

Vilka företag kan få omställningsstöd?

Fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och som är registrerade för F-skatt omfattas av stödet. För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Ytterligare en förutsättning för rätt till stöd är att företaget inte heller under perioden mars 2020 – juni 2021 får verkställa beslut om vinstutdelning och andra värdeöverföringar. Dock tillåts formlösa värdeöverföringar såsom skattemässiga koncernbidrag.

Hur stort stöd kan man få?

Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stöd som beviljas är 5 000 kronor, det högsta är 150 miljoner kronor. Stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader. Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp där du kan få en första uppskattning om ifall företaget är berättigat till stöd och i så fall hur mycket.

Hur gör man för att ansöka?

Beslut om stöd fattas efter ansökan från företaget av Skatteverket och betalas ut till företaget via skattekontot. Ansökan kan göras från och med den 22 juni 2020 via skatteverket.se.

Hur och när kommer pengarna?

Skatteverkets ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in till myndigheten. Det gäller under förutsättning att ansökan är komplett och att Skatteverket inte bedömer att det finns en risk för felaktig utbetalning. Utbetalningen sker till företagets skattekonto.

Kan företaget behöva betala tillbaka pengar?

Omställningsstödet behöver inte betalas tillbaka eftersom det är ett stöd, inte ett lån eller ett uppskov. Hela eller delar av beloppet kan dock krävas tillbaka om Skatteverkets granskning skulle visa att ansökan innehåller felaktiga uppgifter och att företaget inte har rätt till stödet.

Mer information

Information och ansökan om omställningsstöd på skatteverket.se

Regeringens information om omställningsstödet