Stöd till hyresgäster med anledning av situationen kring Covid-19

Är du i behov av stöd under coronapandemin? Se information om aktuella insatser nedan. Du är även varmt välkommen att kontakta din fastighetsförvaltare.

Higab-bil framför tegelbyggnad.

Hyresstöd

Det är en fortsatt svår ekonomisk situation för många av våra hyresgäster, då flera verksamheter har drabbats mycket hårt av pandemin med minskade intäkter till följd. Situationen ser dock väldigt olika ut för våra hyresgäster. Vi är därför måna om att hitta lösningar i dialog med varje hyresgäst och gör liksom Göteborgs Stad i övrigt bedömningar utifrån gällande bestämmelser.

De stödåtgärder som vi har genomfört är följande:

  • Anstånd med hyror
  • Hyresrabatter, i enlighet med regeringens stödpaket för kvartal 2 2020 och kvartal 1 2021
  • Ändring av kvartalshyror till månadshyror
  • Omvandling av omsättningshyror till bashyror
  • Ärenden till inkasso har stoppats
  • Ingen dröjsmålsränta har debiterats
  • I vissa fall har hyresgäster fått hjälp med att komma ur sina avtal i förtid

Statliga hyresstöd

Regeringen införde ytterligare perioder för statligt hyresstödet – kvartal 2 och kvartal 3 2021.
Regeringens hyresstöd riktar sig till lokalhyresgäster som är särskilt drabbade i sviterna av covid-19, varpå Higab i samband med den nya stödperioden inför en trappa som ska ge hyresgästerna såväl generösa som rättvisa rabatter utifrån hur omsättningen minskat i jämförelse med ett normalår.

Ansökningstiden har gått ut. Har du frågor? Kontakta Higab på 031-368 53 00 eller info@higab.se

Läs mer om hyresstödet här

Evenemangsstöd
Regeringen planerar att införa ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang. Det gäller evenemang som planeras att genomföras under perioden juli-december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner. Förslaget innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken. Stödet ligger för godkännande hos EU-kommissionen innan regeringen kan fatta beslut om införande.

Evenemangsstödet ska enligt förslaget uppgå till högst 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Från den 10 augusti ska det vara möjligt att elektroniskt registrera evenemang och därefter ansöka om stöd hos Skatteverket

Mer information!

Stöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag
Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare, har möjlighet att söka omsättningsstöd för sin verksamhet.

Stöden kan sökas om nettoomsättningen minskat kraftigt jämfört med motsvarande period 2019. Stödet söks via Boverket och handläggs av länsstyrelsen.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare går för närvarande att söka för perioden augusti 2020–februari 2021. Omsättningsstöd för handelsbolag med minst en fysisk person som delägare för perioden mars 2020–februari 2021 kommer att gå att söka från den 29 mars.

Regeringen har meddelat att omsättningsstöden kommer att förlängas med månaderna mars-juni 2021. Förlängningen innebär att stöden då kommer avse perioder mellan mars 2020 och juni 2021, det vill säga totalt 16 månader.

Permitteringsstöd för korttidsarbete
Företag kan vid tillfälliga ekonomiska problem använda sig av korttidspermittering för att minska personalkostnaderna. Korttidspermittering innebär att företagets anställda går ner i arbetstid och att staten ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren i form av permitteringsstöd. Regeringen har beslutat förlänga det nuvarande permitteringsstödet för korttidsarbete fram till och med 30 juni 2021. Stödet söks via Tillväxtverket.

OBS! Om du har fått beviljad hyresrabatt av Higab och samtidigt söker statliga hyresstöd finns det risk att de stöden blir mindre eller uteblir. Var noga med att ta reda på vad som gäller för att få stöd.

Andra stöd inom Göteborgs Stad

Tisdag den 12 januari bjöd Higab in alla hyresgäster och andra intresserade till ett digitalt evenemang med Business Region Göteborg för att berätta om vilken hjälp företagare i Göteborg kan få. Om du missade det kan du kolla på mötet och presentationen i efterhand. Se nedan.

PowerPoint-presentation från mötet

Business Region Göteborg har samlat information till dig som är företagare om olika stödpaket, kontaktuppgifter och statistik relaterat till corona. Exempelvis hur du gör en beredskapsplan och vem du kontaktar för att få kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering och regler.

Mer information:
businessregiongoteborg.se/foretagande/corona-foretagsstod

Sidan uppdateras när mer information kommer.

Välkommen att kontakta dina fastighetsförvaltare om du har några frågor.

Mer aktuell information!