Stöd till hyresgäster med anledning av situationen kring Covid-19

Coronakrisen har nu pågått i flera månader och framtiden är fortfarande oviss. Higab får i kontakten med våra hyresgäster dagligen bevis på att många har en mycket tuff situation. Vi har i dialog med de hyresgäster som kontaktat oss fokuserat på att hitta individuella stödlösningar.

Sedan tidigare har du som hyresgäst kunnat ansöka om ett statligt stöd för hyresrabatt. Det omfattade kvartal 2 2020 och sista dagen för ansökan till Higab var 10 juni. Riksdagen och regeringen beslutade även om ett omställningsstöd på 39 miljarder kronor till företag som drabbats av minskad omsättning under mars och april 2020 till följd av coronaviruset, vilket gick att söka via skatteverket.se fram till den 1 september.

Regeringen föreslår att det ska gå att söka omställningsstöd även för maj, juni och juli 2020. Det är ett förslag och går inte att söka ännu.

Regeringen föreslår också ett stöd till enskilda näringsidkare som har drabbats av minskad omsättning. Det går inte att söka stödet ännu och det är inte fastställt hur ansökan kommer att gå till. Stödet kallas Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare.

Sidan uppdateras när mer information kommer.

Du är välkommen att kontakta dina fastighetsförvaltare om du har några frågor.

Mer aktuell information!