Hoppa till innehållet

Så minskar vi elanvändningen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Vi räknar med en tuff vinter och säkerställer åtgärder för energieffektivisering i Higabs fastigheter för att minska risken för effektbrist i Göteborgs elnät under de mest kalla vinterdagarna.

Här hittar du samlad information och länkar kring energifrågan. Det finns bland annat tips på vad du som hyresgäst kan göra för att minska din elanvändning i våra fastigheter och du kan också läsa om de insatser Higab gör i beståndet för att energibespara.

Tips – så minskar du elanvändningen i din lokal

Jakten på energitjuvar intensifieras

Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se)