Hoppa till innehållet

Ny kund

Välkommen som ny kund hos Higab! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor rörande ditt avtal eller din lokal. Här nedan har vi listat några saker som är bra att känna till före inflyttning.

Avtal och kontraktsskrivning

I ditt hyresavtal hittar du information om lokalens storlek, din hyra, ansvarsfördelning, vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen och vad som ingår i hyreskostnaden.

Avtalet är en juridiskt bindande handling mellan hyresgästen och hyresvärden vilket innebär att båda parter är skyldiga att följa villkoren under den tid man har kommit överens om att avtalet ska gälla. Vid kontraktsskrivning går vi tillsammans igenom avtalet och vad det innebär. Det är viktigt att du läser igenom hela hyresavtalet och blir införstådd med alla punkter. Tveka inte att fråga om något är oklart.

Ansvarsfördelning

I hyresavtalet regleras ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst beträffande drift och underhåll. Det kan se lite olika ut i olika fastigheter men i regel ansvarar Higab för:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (tak, fasad, fönster och entréer)
  • Installationer som vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Städning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

Hyresgästen ansvarar i regel för underhåll av ytskikt inne i lokalen, till exempel golv, väggar och innertak.

Med drift avses åtgärder som syftar till att upprätthålla lokalens funktion med hänsyn till slitage och ålder på fastigheten. Drift innefattar mediaförsörjning, tillsyn och skötsel.

Underhåll avser åtgärder som syftar till att bibehålla eller återställa funktionen hos en fastighet till den ursprungliga nivån. Här ingår löpande och planerat underhåll. Löpande underhåll kan vara om något går sönder och behöver lagas,  medan planerat underhåll är förebyggande, exempelvis ommålning av fönster eller byte av golvmatta.

Försäkring

Inbrott, brand och andra olyckor kan drabba vem som helst. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador du orsakat i fastigheten och det är därför viktigt att du tecknat en giltig försäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort. Kontrollera att försäkringen även gäller under inflyttningen.

Se också över säkerheten i den nya lokalen. Vilken typ av lås- och larmsystem krävs? Hur kan du skydda din verksamhet och dina tillgångar på bästa sätt?

Elavtal

Om lokalen du hyr har ett eget elabonnemang måste du teckna ett elavtal. Du väljer själv vilken leverantör du anlitar och vilken typ av avtal du tecknar. För det fasta nätet måste du dock kontakta det lokala energi-/nätbolaget och teckna avtal. I båda fallen bör detta göras i god tid före inflyttning.

Telefon/IT

Glöm inte att teckna avtal i god tid med tele- och IT-leverantörer. Internetanslutningen ser olika ut i olika fastigheter. Fråga din fastighetsförvaltare om du har frågor som gäller uppkopplingen i just din lokal.

Skyltning

Higab ansvarar för hänvisningsskyltning i och omkring våra fastigheter i enlighet med vår skyltprofil. Då flera av våra hus är byggnadsminnen eller har annat skydd har vissa fastigheter särskilda skyltprogram. Hänvisningsskyltning innefattar skyltning på fasader, i trapphus och hissar i några områden även infarts- och orienteringstavlor. Om du har önskemål om egen skyltexponering stämmer du av med Higab som tar beslut.

Lokalanpassning

Önskar du en lokalanpassning, till exempel ombyggnad eller upprustning – läs mer här.

Hyra

Hyran för lokalen betalas i förskott kvartals- eller månadsvis i enlighet med hyresavtalet.

Felanmälan

Om det uppstår problem i din lokal som omfattas av fastighetsägarens ansvar gör du en felanmälan till Higab. Enklast gör du din felanmälan via nätet – klicka på felanmälan-knappen till höger på sidan. Som komplement till egenanmälan går det även att kontakta vår centrala felanmälan via telefon 031-368 53 99 eller mejl. Vid en akut situation under kvällar och helger när Higab har stängt ringer du växelnumret 031-368 53 00 och dröjer kvar så kopplas du till Higabs Fastighetsjour.

Kontaktpersoner på Higab

Varje fastighet har en affärsansvarig fastighetsförvaltare och en teknikgrupp med teknisk förvaltare, servicetekniker och drifttekniker. Din fastighetsförvaltare har hand om frågor som rör ditt avtal. Till teknikerna vänder du dig när du har tekniska frågor om fastigheten.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla Higabs medarbetare