Visa urval

För kunder

Här hittar du som kund/hyresgäst information och svar på vanliga frågor gällande avtal, lokalanpassning, med mera. Du kan alltid kontakta din fastighetsförvaltare eller servicetekniker.

Central felanmälan

Snabbaste sättet att göra felanmälan är via länken på higab.se, där du även kan bifoga eventuella bilder. Då kommer ärendet direkt in i systemet och vidarebefordras automatiskt till rätt person. Men som komplement till egenanmälan går det även att kontakta vår centrala felanmälan via telefon (under kontorstid) eller mejl.

E-post: felanmalan@higab.se

Kontakt efter kontorstid

Vid akuta fastighetsärenden under kvällar och helger när Higab har stängt kontaktas SOS Alarm på nedanstående nummer, som är specifikt för Higabs kunder:

031-334 10 82

Under kontorstid felanmäler du som vanligt via higab.se eller telefon 031-368 53 00. Vid eventuella frågor kontakta din fastighetsförvaltare eller fastighetstekniker.