Hoppa till innehållet
5 december, 2016

Film om parasport

Göteborgs Parasportförbund har tagit fram en film om sin verksamhet. Förbundet, som fungerar som paraplyorganisation för 32 föreningar med cirka 2 000 medlemmar, vill synliggöra parasporten och få fler att pröva på idrott.

Parasport Göteborg ingår i den nationella organisationen Svenska Parasportförbundet, Parasport Sverige. Man arbetar mycket med samordnande och uppsökande verksamhet för sina föreningar. Genom att bygga nätverk med skolor, familjer, habiliteringsverksamheter med flera vill man rekrytera fler utövare till parasporten. Främst riktar man sig mot barn och ungdomar genom bland annat prova på-aktiviteter och utbildningar.

Göteborgs Parasportförbund har sitt kansli i Pjäshallen på Kvibergs gamla kasernområde, en av få tillgänglighetsanpassade idrottshallar i göteborgsområdet. Byggnaden ägs och förvaltas av Higab.

Fler nyheter från Higab