Hoppa till innehållet
6 april, 2016

Film från grävningarna på stadshusgården

Just nu pågår arkeologiska grävningar på innergården till gamla Stadshuset. Här kan du se Göteborgs Stadsmuseums egen film från grävningarna och höra den ansvarige arkeologen Tom Wennberg berätta om vad man hittat.

Higab har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att grundförstärka Börsenkvarteret. Under våren och försommaren 2015 genomfördes arkeologiska provgrävningar i området inför projektet. Utifrån arkeologernas rapport har Länsstyrelsen beslutat om utökade arkeologiska grävningar på några platser inom kvarteret. Arbetet är i gång och kommer att fortsätta parallellt med grundförstärkningen som påbörjas under våren.

Länk till filmen på You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=SOzGCuHRujM

Läs mer om grundförstärkningsprojektet här