Stora Tullhuset

Fastighetsbeteckning:

Nordstaden 36:2

Byggnadsår:

1867

Adress:

Packhusplatsen 7,
411 13 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Tull- och packhus

Nuvarande användning:

Kasinoverksamhet, museum, kontor och butik

Arkitekt:

F J Heilborn

stora-tullhuset-e20-hgkvalitetrekommenderas

Om Stora Tullhuset

1867 stod Stora Tullhuset klart, ritat av arkitekt Frans Jacob Heilborn som också är arkitekten bakom Exercishuset vid Heden. Området, som vi idag känner som Packhusplatsen, kallades då Franska tomten då det under en period användes som fransk frihamn i utbyte mot att Frankrike avstod den västindiska ön S:t Barthélemy till Sverige. Senare sanerades och torrlades platsen och en kaj anlades inför bygget av ett tull- och packhus. Ursprungligen bestod anläggningen av en huvudbyggnad mot älven för tullförvaring och två fristående magasinslängor i vinkel.

Amerikabåtarna avgick härifrån och alla som skulle emigrera passerade först Stora Tullhuset för att få sina emigrantkontrakt stämplade. På kajen nedanför förrättades före fartygens avgång en särskild emigrantgudstjänst innan man gick ombord.

Läs mer

Redan 1885 gjordes en tillbyggnad som slöt gården mot Packhusplatsen och 1911 utökades huset. 1927 byggdes Stora Tullhuset om och ytterligare två våningsplan tillkom och huset fick då sitt nuvarande utseende mot Packhusplatsen. Byggnaden fungerade som tullhus fram till 1973.

I dag finns kasinoverksamhet, museet Emigranternas Hus samt butik och kontor i byggnaden.

Stora Tullhuset

stora-tullhuset-e27-hgkvalitetrekommenderas
stora-tullhuset-e30-hgkvalitetrekommenderas
stora-tullhuset-e25-hgkvalitetrekommenderas
Se alla fastigheter