Stora Saluhallen

Fastighetsbeteckning:

Inom Vallgraven 72:1

Byggnadsår:

1888

Adress:

Kungstorget 15-18,
411 17 GÖTEBORG

Ursprunglig användning:

Saluhall

Nuvarande användning:

Saluhall

Arkitekt:

Hans Hedlund

Stora Saluhallens webbplats: www.storasaluhallen.se

Vy över Stora Saluhallen.

Vård och underhållsplan för Stora Saluhallen

Om Stora Saluhallen

Liksom för Feskekôrka var hygien en viktig faktor bakom initiativet att bygga en saluhall på Kungstorget. Tidigare sålde bönderna sina varor direkt på torget och kött och mejerivaror låg framme i alla väder i myllret av människor och hästar som rörde sig på torget. Samma problem hade fiskhandeln vid Fisktorget i Rosenlund och 1871 togs beslut om att Göteborg skulle få både en fiskhall och en saluhall.

Feskekôrka stod klar 1874, men för Stora Saluhallen dröjde det ytterligare 15 år. 1887 anslog stadsfullmäktige 250 000 kronor för bygget och en arkitekttävling utlystes. Vinnare blev Viktor Adler men det blev arkitekten Hans Hedlund som utförde ritningarna. I början av 1889 var saluhallen klar för inflyttning efter en del förseningar och ökade kostnader. Konstruktionen var typisk för 1800-talets senare del. Fasaderna var av gulrött tegel med mönstermurning och granitdetaljer. Det välvda taket kläddes med plåt. Interiören fick en bågkonstruktion där takstolarna bars upp av gjutjärnskolonner.

Läs mer

Ett decennium senare hade hallen blivit för trång och byggdes ut i två omgångar. På 1910-talet installerades elbelysning och kylrum.

2009-2012 genomförde Higab en genomgripande upprustning av Stora Saluhallen i två etapper. Hallen anpassades till moderna krav på miljö och hälsa, tillgänglighet och brand. Även VVS, el och kyla moderniserades. En del i uppdraget var att återställa butikslokalerna i hallen och i projektgruppen ingick antikvarisk expert med anknytning till Länsstyrelsen. Utvändigt återställdes delar som gjorts om under årens lopp.

Stora Saluhallen har idag i huvudsak kvar sitt ursprungliga utseende och funktion. Huset blev byggnadsminne 1985.

Stora Saluhallen

Utsidan av Stora Saluhallen mot Kungstorget.
Folk i rörelse inne i Stora Saluhallen.
Skylt inne i Stora Saluhallen med texten #Göteborgs Mek. Werkstad 1888".
Stora Saluhallens välvda tak inifrån.
Tom gata utmed Stora Saluhallen som lyser upp under kvällstid.
Utsidan av Stora Saluhallen mot Kungstorget. Folk i rörelse inne i Stora Saluhallen. Skylt inne i Stora Saluhallen med texten #Göteborgs Mek. Werkstad 1888 Stora Saluhallens välvda tak inifrån. Tom gata utmed Stora Saluhallen som lyser upp under kvällstid.
Se alla fastigheter